Edukacija nastavnika – PHP i MySQL / 3. radionica

Dana 3. svibnja 2013. održana je treća radionica iz PHP-a i MySQL-a koje je vodio Darko Grabar, mag. inf. Nastavnici su stjecali nova znanja i vještine u programirajnju PHP-a koristeći alate za razvoj aplikacija. Tom su se prilikom upoznali sa Symfony2, jednim od najboljih alata kojima se programeri služe u svom radu.