O projektu Klikni&Uči

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA KLICK&LEARN

Projekt  Klikni&Uči / Klick&Learn ugovoren je u sklopu IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske unije za Hrvatsku u okviru natječaja Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva.
Projekt je službeno započeo 22. rujna 2012. godine i traje 12 mjeseci.
Opći cilj projekta Klick& Learn je povećati ljudske, materijalne i prostorne kapacitete te poboljšati stručne kompetencije učenika definiranjem novog izvannastavnog programa baziranog na suvremenim tehnologijama i metodama u pristupu učenju.

Specifični ciljevi koje želimo postići ovim projektom su:

 • razviti nastavni plan i program za izvođenje izvannastavne aktivnosti u području multimedije;
 • razviti sustav učenja i poučavanja putem integracije novih tehnologija i medija (vizualne komunikacije – web, dizajn, grafika, video);
 • uspostaviti učenički multimedijski centar i školsku on-line interaktivnu platformu

Očekivani rezultati:

 • Izrađen nastavni plan i program za provođenje izvannastavne aktivnosti u području multimedijske kulture,
 • izrađeni edukativni elektronski materijali za učenike i profesore
 • uspostavljena on-line platforma,
 • programiranje edukativnih materijala na on-line platformu koju će moći koristiti učenici i profesori,
 • educirani nastavnici,
 • provedeno studijsko putovanje u školi medijske kulture,
 • uspostavljen, opremljen i funkcionalan multimedijski centar, Zabok (MMC Zabok)

 Aktivnosti projekta:

1 . Izrada plana i programa za multimedijsku kulturu – izvannastavni program

 • Izrada nastavnog plana i programa,
 • Izrada edukativnih elektronskih materijala za nastavnike,
 • Izrada edukativnih elektronskih materijala za učenike,
 • Uspostava on-line platforme,

2. Edukacija nastavnika

 • e-learning,
 • programiranje,
 • suvremene obrazovne tehnologije i prezentacijske vještine
 • nove strategije učenja i poučavanja i pozitivnu psihologiju

3. Studijsko putovanje za profesore

 • Škola medijske kulture za profesore škole prijavitelja i škole partnera – u Multimedijalnom centru – Školskom centru Celje, Slovenija

4. Uspostava multimedijskog centra

 • uspostava infrastrukture centra,
 • nabava opreme,
 • učenički projekt – izrada televizijskog priloga,

5. Promotivne aktivnosti

 • implementacija projekta bit će popraćena bogatim promotivnim aktivnostima (plakati, letci, radio emisije, novine)