Projektna aktivnost – Edukacija nastavnika

U okviru projekta Klick&Learn planirane su aktivnosti vezane za  Edukaciju nastavnika koje se odnose na 3 modula :

1. MODUL –  E-learning ( 7 radionica)

 2. MODUL –  Programiranje (PHP/MySQL) – (3 radionice)

Prvi korak je stvaranje odabrane inicijalne skupine od 5 nastavnika za e- learning i PHP/MySQL) koji će se educirati od strane stručnjaka za e-learning i programiranje (PHP i MySQL), a koji će kasnije svoja znanja prenijeti na ostale nastavnike i učenike. Predavanja experta za PHP/MySQL i experta za e-learning nužna su kako bi se digitalni edukatvni sadržaj implementirao na školsku web platformu. E- learrning se sastoji od ukupno 7 radionica, a PHP/MySQL od ukupno 3 radionice.

3. MODUL – Obrazovne tehnologije – ovaj dio edukacije namijenjen je svim nastavnicima (za 30 nastavnika Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok) i  bit će realiziran u dva područja rada/modula: Suvremena obrazovna tehnologija i prezentacijske vještine i Nove strategije učenja i poučavanja i pozitivna psihologija .

Suvremena obrazovna tehnologija i prezentacijske vještine sastoje se od tri radionice i vodit će mr. Nataša Ljubić Klemše:

  • Obrazovne tehnologije (definicije, sastavnice, nove obrazovne tehnologije, informacijske tehnologije, uloga poučavatelja u primjeni obrazovnih tehnologija, sprega obrazovnih tehnologija i web alata)
  • Računala i suvremeni web alati (nova obrazovna sredina, učionica s barem jednim računalom, alati Weba 2.0 (Web 2.0 alati) i njihova primjena i upotreba u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, nove obrazovne mogućnosti s alatima Weba 2.0) te
  • Prezentacijske vještine (vrste prezentacijeprezentacijska komunikacija, tehnike prezentacije, prezenacijski alati, prezentacijske vještine, osobine uspješnog prezentatora).

Nove strategije učenja i poučavanja i pozitivna psihologija sastoji se od četiri radionice koje će voditi mr. odgoj. znanosti Zdenka Brebrić:

  • Suvremenih didaktičkih strategija učenja i poučavanja (suvremene i tradicionalne didaktičke teorije, učenje i poučavanje kao interaktivni proces, učenje i poučavanje orijentirano na obrazovne ishode, stilovi učenja i mnemotehničke vještine zapamćivanja, planiranje, programiranje te izvođenje nastavnog procesa u duhu suvremene didaktike),
  • Integrirane nastave i interaktivnih procesa učenja (nastava kao živi interaktivni proces, primjena paradigme: istraži, provjeri, primijeni v.s zapamti, ponovi i reproduciraj, učenik sukreator kurikuluma, stilovi učenja i mnemotehničke vještine zapamćivanja),
  • Pozitivne psihologije kao okvira kvalitete obrazovanja (razvoj konstrukta i teorijski okvir, konstrukt emocioanalne inteligencije te njen doprinos holističkom pristupu odgoja i obrazovanja, emocionalno opismenjavanje uvjet prosocijalnog ponašanja, uloga pozitivne psihologije u preventivnim programima škole).
  • Evaluacije u odgoju i obrazovanju (praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje odgojno-obrazovnog procesa, sastavnice profesije i njeno vrednovanje, načela TQM-a u procesu vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa, nastavnik/učitelj kao vrednovatelj i ocjenjivač, samovrednovanje kao važan prediktor napretka odgojno -obrazovnog procesa).