Edukacija nastavnika – E-učenje / 6. i 7. radionica

Dana 5. i 6. travnja 2013. održane su posljednje dvije radionice iz područja E-učenja koje je vodila doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep.

Dana 5. travnja 2013. održana je šesta radionica iz područja E-učenja. Nastavnici su stjecali nova znanja i vještine na temu Rad i komunikacija s polaznicima.

Dana 6. travnja 2013. održana je posljednja četverosatna radionica iz područja E-učenja. Tema radionice bila je Evaluacija polaznika. Polaznici su prezentirali svoje tečajeve koje su izradili na LMS-u moodle tijekom sedam radionica edukacije iz područja E-učenja.

Edukacija nastavnika – E-učenje / 4. i 5. radionica

U petak i subotu, 08. i 09.03.2013. godine u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok održane su četvrta i peta radionica iz područja E-učenja u sklopu projekta Klikni&Uči koje vodila doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep. Nastavnici su stjecali nova znanja i vještine na teme Upravljanjem tečajem (u petak) te Postavke, izrada i dizajn sadržaja tečaja (subota).

Po završetku radionica iz modula E-učenje, polaznici će imati pripremljene tečajeve za svoje predmete na LMS-u moodle.

Edukacija nastavnika – E-učenje

Dana 25. siječnja 2013. održana je prva od sedam četverosatnih edukacija/radionica z područja e-učenja koju je vodila doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep.

Nastavnici su stjecali nova znanja i vještine na temu Čimbenici sustavnog uvođenja. Sljedeća radionica iz područja e-učenja na rasporedu je 08. veljače 2013. godine.