Edukacija nastavnika – E-učenje / 6. i 7. radionica

Dana 5. i 6. travnja 2013. održane su posljednje dvije radionice iz područja E-učenja koje je vodila doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep.

Dana 5. travnja 2013. održana je šesta radionica iz područja E-učenja. Nastavnici su stjecali nova znanja i vještine na temu Rad i komunikacija s polaznicima.

Dana 6. travnja 2013. održana je posljednja četverosatna radionica iz područja E-učenja. Tema radionice bila je Evaluacija polaznika. Polaznici su prezentirali svoje tečajeve koje su izradili na LMS-u moodle tijekom sedam radionica edukacije iz područja E-učenja.